Wstęp

Jakość powietrza, którym oddychamy ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie i stan zdrowia. Ponieważ dużo czasu spędzamy we własnym domu, zapewnienie w nim dobrej wentylacji (stałej wymiany powietrza) jest bardzo ważne. Ilość świeżego powietrza, jego wilgotność i temperatura w dużym stopniu decydują o tym, czy w danym pomieszczeniu dobrze się nam wypoczywa i pracuje czy też nie.
Większość domów, szczególnie tych budowanych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, wyposażonych jest w najpopularniejszą, pozornie tanią, ale mało skuteczną wentylację grawitacyjną, która oprócz tego, że bywa zawodna i nie zapewnia wystarczającej wymiany powietrza, przyczynia się do wysokich kosztów ogrzewania.
W domach budowanych zgodnie z zasadami energooszczędności jedynym słusznym sposobem wentylacji jest wyposażenie budynku w centralną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła czyli rekuperację.
Ponieważ nie jest to jeszcze system bardzo popularny, na jego temat często są wypowiadane różne opinie, prowadzące do błędnych wniosków. Choć przedsięwzięcie pozornie może wydawać się drogie, jest opłacalne ze względu na pieniądze zaoszczędzone na obniżonych wydatkach na ogrzewanie. Taki rodzaj wentylacji wykorzystuje ciepłe, zużyte powietrze do ogrzania świeżego powietrza wpływającego do budynku i w ten sposób obniża koszty ogrzewania.